GIẢI PHÁP ERP NGÀNH MAYTÍNH NĂNG

Quản lý Nhân sự - Tiền lương

Công nhân may nên là người đầu tiên muốn và nỗ lực để tăng năng suất, nhưng phải là năng suất chung. Mô hình lương thưởng theo năng suất và chất lượng chung cả chuyền được tích hợp trong Sewman chính là "chất xúc tác" cần thiết, cùng với văn hóa "cùng làm" sẽ giúp cho các giải pháp tăng năng suất chuyền may đem lại kết quả rất tích cực.  Nắm rõ kỹ năng may, điểm mạnh, yếu của mỗi công nhân để có kế hoạch đào tạo và bố trí sản xuất hợp lý... cũng là một nhiệm vụ chính của luồng quản lý này trong Sewman.

Quản lý nhân sự và tiên lương

Kết quả đạt được

  • Số hóa toàn bộ công tác quản lý nhân sự, chấm công, tính công hằng ngày.
  • Công nhân và nhân viên tự theo dõi hiệu suất làm việc, ngày công, ngày phép, tiền lương thưởng trên điện thoại cá nhân
  • Đăng ký nghỉ ốm, nghỉ phép, đăng ký vào ra không cần giấy tờ .
  • Ứng dụng được các mô hình lương, thưởng tiên tiến gắn với các chỉ tiêu năng suất, chất lượng thực tế hằng ngày
  • Tính toán chính xác và công bằng các KPI chuyên cần, thâm niên ...
  • Quản lý kỹ năng tay nghề của từng công nhân, quản lý đào tạo, đánh giá kỹ năng tay nghề công nhân.
  • Dễ dàng triển khai các chính sách khuyến khích, động viên người lao động.
  • Quản lý thu nộp, kê khai BHXH, Thuế TNCN đúng quy định.
(+84.28) 3848-99-75