GIẢI PHÁP ERP NGÀNH MAYTÍNH NĂNG

Tính năng Sewman

 

SMT
Quản lý Đơn hàng & Tính giá
Quản lý đơn hàng FOB/ODM/OBM. Tính giá chi tiết, cụ thể. Quy trình chuyên nghiệp với TNA Calendar.
SMS
Quản lý Kế hoạch sản xuất
Lập kế hoạch sớm, chi tiết đến từng chuyền. Chuẩn bị sản xuất kỹ càng, kiểm soát tiến độ từng giờ  để luôn hoàn thành kế hoạch.
SMM
Quản lý Nguyên phụ liệu
Luôn biết nguyên phụ liệu nào dùng cho PO nào, đã mua chưa, tồn ở kho nào. Cân đối nhanh, chính xác. Mua vừa đủ, về đúng lúc cần cho sản xuất
SMB
Quản lý Cắt và BTP
Quản lý được tiến độ cắt hằng ngày, tránh cắt sai, cắt không đồng bộ.  BTP từ bàn cắt được kiểm soát chặt chẽ bằng mã vạch.
SCANNER
Điều độ sản xuất tại chuyền may
Hệ thống thiết bị chuyên dụng của Sewman giúp công nhân theo dõi tiến độ, khắc phục nhanh sự cố, giảm lãng phí và tăng năng suất chuyền
SMS-QC
Quản lý chất lượng
Ghi các biên bản kiểm chất lượng, đánh giá các chỉ tiêu, luôn biết rõ thực trạng chất lượng trong sản xuất.
SME
Quản lý Thiết bị
Cân đối sớm năng lực thiết bị để chuẩn bị đủ máy cho sản xuất. Bảo dưỡng tốt để không có máy hỏng trong chuyền
SMH
Quản lý Nhân sự và Tiền lương
Khai thác hiệu quả nguồn lực lớn nhất của sản xuất trên nền tảng văn hóa cùng làm và thông tin minh bạch, kịp thời
SEWMAN
Quản lý hệ thống nhà máy
Kết nối online, quản lý tập trung, điều phối hoạt động sản xuất tất cả nhà máy trong hệ thống
Sewman On Mobile
Theo dõi realtime năng suất, tiến độ các chuyền may, phê duyệt các công việc quan trọng ngay trên smart phone với bộ ứng dụng Sewman On Mobile
 
Các chuyền may đều theo kế hoạch (theo màu của Style)
các chuyền may theo đúng kế hoạch và có mức lương năng suất đạt năng lực của tổ
Đơn hàng 1148 đang làm ở Tổ 18 có mức năng suất (Salary level) là 5
Đơn hàng 1459 có mức lương năng suất cao
Lãng phí cũng được thấy - cơ hội để thêm hiệu quả.
lãng phí thấy được ngay
(+84.28) 3848-99-75