GIẢI PHÁP ERP NGÀNH MAYTÍNH NĂNG

Quản lý hệ thống nhà máy

Sewman có máy chủ CSDL online, kết nối nhiều nhà máy, văn phòng nghiệp vụ từ các địa điểm khác nhau.

Quản lý hệ thống nhà máy
 
(+84.28) 3848-99-75